606 596 718

Ważne informacje o zakupie

 

1. Informacje o sposobie i terminie spełnienia świadczenia

Prawidłowo złożone i potwierdzone zamówienie towaru:


  • dokonane przed godziną 12:00 zostanie zrealizowane oraz wysłane tego samego dnia roboczego;
  • dokonane po godzinie 12:00 zostanie zrealizowane i wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru opcji przedpłaty (za pomocą systemu Przelewy24, PayU lub przelewu bankowego) warunkiem realizacji jest dodatkowo zarejestrowana i zaksięgowana wpłata.

 

2. Informacje o ograniczeniach związanych z zakupem

Wysyłka zamówionego towaru odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski. Przedsiębiorca nie oferuje możliwości wysyłki zakupionego towaru za granicę.

 

3. Informacje dotyczące kodeksu dobrych praktyk

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującym kodeksem dobrych praktyk zawartym w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.). Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Kodeks dostępny jest pod linkiem: www.uokik.gov.pl/download.php?id=546

 

4. Informacje dotyczące pozasądowych sporów dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

 

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“.