606 596 718

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.giacomo.pl

 

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.giacomo.pl (dalej Regulamin) obowiązuje od dnia 26-06-2014

 

Właścicielem i organem prowadzącym sklep.giacomo.pl jest:

 

DESIGN MAN Sp. z o. o.

Spółka Komandytowa

ul. Kopanina 54/56
60-105 Poznań

 

Design MAN Sp. z o.o. sp.k. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000423999.

 

NIP 779-240-62-69
REGON 302138897

I. Zamówienia - warunki realizacji.

 

1. Sklep Internetowy www.sklep.giacomo.pl (dalej Sklep Internetowy albo Sklep) zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.sklep.giacomo.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu.

2. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego funkcjonuje w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00, pod numerem telefonu +48 606 594 718.  

3. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.giacomo.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka", a następnie w części zwanej "Zamówienie", wskazuje sposób odbioru i sposób płatności za zamówienie.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00, w soboty, niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

6. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem Sklepu Internetowego (DESIGN MAN Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu).

7. Po zalogowaniu Klient dostaje na podany adres email: nazwę użytkownika i hasło, które pozwoli na szybkie korzystanie ze Sklepu Internetowego.

8. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na stronie internetowej www.sklep.giacomo.pl. Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania towaru do koszyka, wskazania sposobu odbioru i płatności, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i nr telefonu kontaktowego.

9. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
- zamawiany towar
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
- sposób dostawy,
- sposób płatności.

10. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

11. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto email, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

 

II. Ceny towarów

 

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.sklep.giacomo.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień, złożonych przed wejściem zmian w życie).

 

III. Zamówienia - modyfikacje.

 

1. Klient ma prawo anulowania całości lub części zamówienia albo wprowadzenia zmian danych koniecznych do wystawienia faktury oraz wysyłki.

2. Anulowanie zamówienia może nastąpić do momentu wysyłki zamówionych towarów. Możliwość anulowania zamówienia nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie VI.1.

3. Anulowania zamówienia bądź jego zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailowo (sklep@giacomo.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 606 594 718.

4. Klient otrzymuje na podane wcześniej konto email potwierdzenie ze Sklepu o anulowaniu zamówienia bądź dokonanych zmianach.

 

IV. Formy płatności oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

- osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu emaila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

- przelewem na konto - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Sklepu Internetowego www.sklep.giacomo.pl

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.platnosci24.pl

 

V. Wysyłka - czas realizacji zamówienia.

 

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia z Magazynu. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu do podmiotu realizującego dostawę. Dostawa nastąpi po terminie wynikającym z szacunkowego czasu realizacji zamówienia z magazynu Sklepu Internetowego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Podany czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD lub InPost - Paczkomaty.

4. Zamówienia dokonane do godziny 13:00 w dni robocze wysyłane są tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.

5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

6. Czas dostawy zarówno w przypadku firmy kurierskiej DPD jak i Paczkomatów jest taki sam i wynosi 24-48h.

7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski ustalany jest według cennika przewoźnika. Koszt dostarczenia zamówionego towaru za granicę ustalany jest indywidualnie.

8. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Klient. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 250 zł  i wadze<30 kg Sklep pokrywa koszty przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

9. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo w obecności pracownika poczty/kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania a w szczególności taśm zabezpieczających. Sporządzenie przy udziale pracownika poczty/kuriera protokołu z opisem uszkodzeń przesyłki ułatwi Sklepowi rozpatrzenie składanej reklamacji.

10. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon albo faktura VAT (na wyraźne życzenie Klienta).

 

 VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku u ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (odstąpienie od umowy zawartej na odległość).

2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie go na adres Sklepu Internetowego przed upływem w/w terminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).

4. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat otrzymane przez Klienta wraz z przesyłką).

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane przelewem na konto wskazane przez Klienta.

7. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

DESIGN MAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.; ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.
z dopiskiem: ZWROT – sklep internetowy

 

VII. Reklamacje

 

1. W przypadku jeżeli zakupiony Towar posiada wady (jest niezgodny z umową), Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może skorzystać z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, a pozostali Klienci z uprawnień z tytułu rękojmi.

2. W przypadku jeżeli zakupiony Towar posiada wady (jest niezgodny z umową), Klient obowiązany jest złożyć reklamację w Sklepie Internetowym.

3. Klient powinien przesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem wad. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt firmy Giacomo Conti, nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru.

6. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, reklamowany towar zostanie naprawiony albo wymieniony. Takim Klientom przysługują także inne roszczenia, o których mowa w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku, gdy Klient domaga się wymiany towaru a Sklep Internetowy nie posiada w Magazynie towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8. Reklamowany towar należy zwrócić na poniższy adres:

DESIGN MAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa; ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.
z dopiskiem: REKLAMACJA – sklep internetowy

 

VIII. Dane osobowe

 

1. Poprzez zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawartej umowy.

2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody Klienta na przetwarzanie tych danych uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt na adres email (sklep@giacomo.pl).

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację zmian przy najbliższym logowaniu na stronę www.sklep.giacomo.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.sklep.giacomo.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sklep.giacomo.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.